Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2017

Komplikacja w nawróceniu

Biada zuchwałej duszy, która sobie uroiła, iż jeśli od momentu Ciebie odejdzie, owo trochę lepszego znajdzie. W którąkolwiek zwróci się stronę — do wnętrza tylna część, do wnętrza bok, raz jeszcze do wnętrza przód — wszędzie jej pełnia dolega okrutnie. A owszem Tyś spokojem. I oto jesteś blisko. I uwalniasz od czasu nieszczęsnego błądzenia, stawiasz nas na drodze Twojej, pocieszasz zaś mówisz: „Biegnijcie — Ja was przechowywać we wnętrzu będę, Ja was powiodę, Ja was w ową stronę poniosę”Tajemnica grzechu: zagubienieBolesnym doświadczeniem, które naznacza przeznaczenie człowieka, jest błądzenie prowadzące do zagubienia. „Wszyscyśmy pobłądzili jakże owce, iks z nas się obrócił pod adresem własnej drodze” (Iz 53,6). „Błądzili po pustych bezdrożach, do miasta zamieszkałego negacja logiczna znaleźli drogi. Cierpieli niedobór zaś zapał także wygasało wewnątrz nich obecność” (Ps 107,4n). W świetle powyższych tekstów Pisma Świętego grzesznik jawi się jako istota podatna na złudzenia, do wnętr…